Doprava

Naše společnost poskytuje komplexní přepravní služby podle požadavků našich zákazníků. Přepravy realizujeme našimi vlastními nákladními vozidly, popřípadě prostřednictvím našich smluvních dopravců. Veškeré přepravy koordinuje tým zkušených dispečerů v oblasti mezinárodních i vnitrostátních přeprav. Jsme schopni realizovat přepravy v rámci České republiky, celé EU především Německa, Belgie, Nizozemí, Polska, Maďarska, Rumunska a podobně. Všechna vozidla jsou vybavena sofistikovaným telemetrickým systémem pro on-line sledování pohybu (GPS sledování)
a parametrů takto prováděných přeprav.

Převládající modifikací našeho vozového parku je vozová souprava tahač a návěs. K realizaci přeprav používáme nejmodernější dopravní techniku předních světových výrobců nákladních vozidel, značek VOLVO a MERCEDES BENZ,všechna vozidla již splňující přísné emisní limity EURO6 a téměř 70% vozidel je ve stáří do 3 let.

V oblasti přípojné techniky používáme valníkové plachtové návěsy, které jsou vybaveny na veškeré přepravní požadavky. Proto jsou všechny naše návěsy vybaveny třístrannou shrnovací plachtou, bočními upínacími kurty plachty, pryzmatickou drážkou podlahy („Coil mulde“), zadními pevnými vraty a především rozšířením šířky ložné plochy na 2 550 mm s možností roztažitelného zadního portálu. Převážná část návěsu je rovněž v provedení „light“ s nižší pohotovostní hmotností umožňující nakládku vyšší váhy přepravovaného zboží až 26t. Tato flexibilní výbava našich návěsů umožňuje přepravy ocelových svitků, železných plechů a výpalků, hřídelí, paletového zboží, kusových profilů, trub a ostatních druhů zboží podle požadavků zákazníka. Návěsy jsou vybaveny dostatečným množstvím upínacích prvků a zajišťovacích prostředků pro maximální zajištění přepravovaných nákladů. Nedílnou součástí naší flotily je 7 souprav v provedení nízkopodlažním(LOW DECK). Dalšími speciálními vozidly které můžeme zákazníkovi nabídnout jsou dvě soupravy tříosých tahačů se zesílenými návěsy pro přepravy do tonáže 48t celkové hmotnosti.Provozujeme rovněž speciální návěsovou techniku, která obsahuje veškeré specifika v předcházejících odstavcích a navíc je schopna naložit výkovky až do šíře 3 200mm. Tyto návěsy jsou vybaveny vlastní hydraulickou naklápěcí podlahou, tzn., že zboží je převáženo v naklopené poloze úhlopříčně pod plachtou. Při těchto přepravách není potřeba žádné dodatečné, mnohdy velmi drahé, povolení pro nadrozměrné přepravy.

Další součástí našeho dispečinku je tým dispečerů specializujících se na malotonážní a kusové přepravy. Požadavky tohoto charakteru jsou realizovány samostatnými valníkovými vozidly převážně vybavenými hydraulickou plošinou. Do této kategorie je zařazena i skupina dodávkových vozidel pro expresní dodání zboží.